DIENSTENWIJZER 
 
                                                                                    LIBRO BV  
 
 
Informatie over onze dienstverlening. Op grond van de wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.
 
Naam en adres:onze gegevens luiden: LIBRO BV, Kolkweg 20-11, 8243 PN  Lelystad
 
Registratie AFM. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12015449. Aard van dienstverlening. Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:Hypotheken,schadeverzekeringen  spaarrekeningen,hypothecair krediet en consumptief krediet .In onze advisering betrekken wij in voorkomende situaties ook de mogelijkheid van spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning, lijfrentespaarrekening en lijfrentebeleggingsrecht
 
Klachten: uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
 
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:  Kifid Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG  Aansluitnummer 300.010480
 
Adviesvrij: ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers.  
Geen zeggenschap: wij zijn een volledig zelfstandige onderneming.Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
 
Selectie van aanbieders: periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. 
 
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

                                                                                                                   LIBRO BV, Dienstenwijzer .Versie 1,  

01-2019

 

 

 WIJ BELONEN ONZE MEDEWERKERS MARKTCONFORM OP BASIS VAN EEN VAST SALARIS. WIJ KENNEN GEEN PROVISIEBETALINGEN OF ANDERE VARIABELE BELONINGEN. ONZE MISSIE IS OM TEN ALLEN TIJDE HET KLANTBELANG VOOROP TE STELLEN. HET TOTALE IN 2018 AAN MEDEWERKERS UITGEKEERD VARIABELE LOON BEDRAAGT 0 EURO. ER ZIJN GEEN MEDEWERKERS DIE MEER DAN 1 MILJOEN EURO PER JAAR VERDIENEN.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERMOGEN KLIK HIER

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT RISICO'S (ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING) KLIK HIER

Over LiBro

LiBro is het onafhankelijk intermediair voor verzekeringen, hypotheek en lening van Flevoland en omgeving!

Dienstenwijzer Klik hier.

Dienstverleningsdocument hypotheek.Klik hier.

Dienstverleningsdocument vermogen.Klik hier.

Dienstverleningsdocument risico. Klik hier.

Contact

20160301 100040

LIBRO BV

Kolkweg 20-11

8243PN Lelystad

T 0320-234447
F 0320-257710

info@librobv.nl

Schrijf je Review

JoomlaMan